22. Agilt Servant Leadership

December 13, 2017

Vad är servant leadership? Hur skiljer sig det mot traditionellt ledarskap? Vad blir skillnaden? Hur kan man implementera servant leadership? Vi spanar lite framåt! Hur kommer ett ledarskap se ut? Vi återkopplar utvärderingstestet av alla chefer i en organisation!   

00:0000:00

21. Agila Kontrakt med Mia Kolmodin

November 29, 2017

Vi har med Mia Kolmodin! Vad är agila kontrakt? Hur ska man hantera en leverantör? Hur styr man mot effektmålen? Vad ska man betala för? Kan man skjuta risken på leverantören? Vilket ansvar har man som beställare?

00:0000:00

20. Agil Omorganisation

November 15, 2017

Vi pratar om hur man ska organisera sig i en agil värld! Ska man organisera utifrån produkt, process eller kompetens? Behövs chefer? Vi kommer osökt in på Spotifys organisation och vilket det största misstaget är när man försöker kopiera den. Hur bygger man en organisation på principer? Vilka principer skulle vi använda?

00:0000:00

19. Agil Utveckling och Testning

November 1, 2017

Vi har med Alexander Tarlinder! Nu nördar vi ner oss! Vad gör en utvecklare och en testare? Hur fungerar det tradionellt mot en agil setup? Ska alla ta ansvar för kvalitet eller ska en person ha det huvudansvaret? Vi pratar den agila test kvadranten! Hur bygger man en teststrategi? Vad är testning, checkning och testdriven utveckling?

00:0000:00

18. Agil Rekrytering

October 18, 2017

Hur rekryterar man i en agil värld? Kan man lägga det på teamet? Vad gör en chef i rekryteringen? Vad är vanligaste fallgroparna i en rekrytering? Varför är nästan alla chefer män? Vi pratar även post Scrum!

00:0000:00

17. Agil UX med Anette Lovas

October 4, 2017

Vi har med Anette Lovas som gäst! Vad är UX? Hur har det växt fram? Hur ska man hantera UX? Ska UX vara en del av teamet? Vad är CX? Ska man använda KPIer kopplat till UX?

00:0000:00

16. Agil Innovation med Karolina Hallbäcken

September 20, 2017

Vi har med Karolina Hallbäcken som gäst! Vilka är framgångsfaktorerna bakom innovation? Hur ser livscykeln ut för innovation? Hur skapar man rätt kultur? Vi pratar creative friday och knowledge hours! Vilka lärdomar har Google gjort?

00:0000:00

15. Agil Skalning med Jan Grape

September 6, 2017

Vi har med Jan Grape som gäst! Vilka förutsättningar måste finnas för att lyckas? Varför vill man skala? SAFe mot LeSS! Spotify modellen! Hur ska man organisera sig? Vi snuddar även på agil arkitektur och dess påverka på skalning!

00:0000:00

14. Agila Grunder

August 23, 2017

Vi pratar om hur agilt kom till och vad det innebär! Vad är grunderna? Agilt vs vattenfall! Varför går det så trögt? Varför vill chefer ha planer? Rationellt mot känslomässigt! Lite gott om allt helt enkelt!  

00:0000:00

13. Agil Transformation

August 9, 2017

Många företag som arbetar med en agil transformation! Kan man bli färdig? Vad kan en individ göra för att påverka? Hur hade vi agerat som VD? Vad tror vi är viktigt? Hur borde man jobba med strategier och visioner?

00:0000:00