3. Agil Styrning

March 22, 2017

Vi pratar om produktägaren och hur man hanterar verksamheten. Vad händer om man inte har produktägare? Hur river man muren mellan IT och verksamheten? Hur blir man ett team? 

00:0000:00

2. Agilt Ledarskap

February 22, 2017

I andra avsnittet pratar vi om ledarskap i en agil värld. Behövs chefer i en agil organisation? Hur skapar man självorganiserade team? Vi pratar om mod som en viktig egenskap hos en chef.

00:0000:00

1. Pilot - Agil Projektledning

December 13, 2016

Första piloten där vi behandlar projektledning i en agil värld. Vi pratar även hierarkier inom större organisationer samt den universella lösningen med att stoppa agil fram allt. Feedback mottages tacksamt på agilpodden@gmail.com

00:0000:00