Agilpodden
87. Agila Deadlines

87. Agila Deadlines

November 19, 2020

Vi pratar först om vad som skiljer föreningar mot företag när det gäller deras sätt att rekrytera. Vi pratar även på hur Covid-19 har påverkat digitaliseringen och kulturen på arbetsplatsen. Det blir även en lyssnarfråga kring deadlines och hur man kan arbeta med deadlines i en Agil kontext.

86. Agil Product Discovery

86. Agil Product Discovery

October 30, 2020

Vi har med Marcus Castenfors som lär oss allt om product discovery! Vi pratar om hur utvecklings teamen borde träffa kunder oftare. Vi pratar om double diamond och hur man får team att optimera på outcome istället för output! Det och mycket om product discovery!

85. Agil Digitalisering

85. Agil Digitalisering

October 16, 2020

Vi har med Joakim Jardenberg som tar oss igenom internets historia! Vi pratar om varför modemen lät så förskräckligt, hur sociala medier växte fram, dagens betalväggar, nationalencyklopedin, data, digitalisering, TikTok, avlyssning, machine learning och mycket mer!

84. Agil Transparens

84. Agil Transparens

October 2, 2020

Vi pratar om varför man bör ha transparens i en organisation! Hur är transparens kopplat till kultur? Kan man bli för transparent? Borde löner vara transparenta? Vilka metoder kan man implementera för att skapa mer transparens? Dessutom blir det lyssnarfråga!

83. Agile Manifesto with Alistair Cockburn

83. Agile Manifesto with Alistair Cockburn

September 18, 2020

Alistair Cockburn is one of the co-authors of the Agile manifesto! We talk about methodology and how often the culture is missing in them. Why is that the case? Why are we so focused on structure in general? We also talk about Heart of Agile, SAFe, writing the manifesto, Crystal Clear and much more! 

82. Agila Sverige 2020

82. Agila Sverige 2020

September 3, 2020

Dick var med på årets konferens och går igenom både format och innehåll. Det blir en topplista där vi går igenom dom 6 bästa talarna! Det blir allt från allmänningar, trädgårdar, appar som gör allt från att tända lampor till förskoleappen, arbeta utan backlog, brunt och vitt ris, mätetal och mycket mer!

81. Agile Product Management with Melissa Perri

81. Agile Product Management with Melissa Perri

June 25, 2020

Product Management with Melissa Perri is out! What is the difference between a product and a service? How should you set up a product oriented organisation? How is SAFe handling product management? Is there something like Technical Product Managers? How are companies working with product management? What is the career for a product manager? What is the build trap?

80. Agila Lean Production

80. Agila Lean Production

June 11, 2020

Vi har läst The Toyota Way och jämför lean mot Agilt. Vi pratar om hur rekrytering sker på Toyota! Hur ställer sig ständiga förbättringar mot innovation? Hur ska man agera och tänka när det gäller push eller pull vid ett behov? Hur ska man hantera och tänka kring kvalite? Det och mycket mer!

79. Agile Scrum with Jeff Sutherland

79. Agile Scrum with Jeff Sutherland

May 29, 2020

Jeff Sutherland is the co-founder of Scrum and also co-writer of the Agile Manifesto! We talk about how his cross disciplinary background gave him the ideas that today is the fundament in Scrum and Agile. We talk about the connection with Lean and the influence from Lean. We also talk about the perfect sprint length, team size and much more! We were lucky to get this Agile legend to the podcast!

78. Agilt Ledarskap

78. Agilt Ledarskap

May 14, 2020

Vi har med Siri Wikander som skrev en artikel om Anders Tegnell och hans agila ledarskap! Vi djupdyker i den spaningen och pratar även mer generellt om agilt ledarskap! Vi pratar även om hur ledarskapet har förändrat och vilket ledarskap som krävs vid distansarbete.

Play this podcast on Podbean App