Agilpodden

12. Agila Distribuerade Team

July 27, 2017

Är det en bra idé med distribuerade team? Kan man göra en agil setup med managed service? Hur ska man bygga team i en distribuerad värld? Vilken volym behövs för att lyckas?