Agilpodden

14. Agila Grunder

August 23, 2017

Vi pratar om hur agilt kom till och vad det innebär! Vad är grunderna? Agilt vs vattenfall! Varför går det så trögt? Varför vill chefer ha planer? Rationellt mot känslomässigt! Lite gott om allt helt enkelt!