Agilpodden

17. Agil UX med Anette Lovas

October 4, 2017

Vi har med Anette Lovas som gäst! Vad är UX? Hur har det växt fram? Hur ska man hantera UX? Ska UX vara en del av teamet? Vad är CX? Ska man använda KPIer kopplat till UX?