Agilpodden

18. Agil Rekrytering

October 18, 2017

Hur rekryterar man i en agil värld? Kan man lägga det på teamet? Vad gör en chef i rekryteringen? Vad är vanligaste fallgroparna i en rekrytering? Varför är nästan alla chefer män? Vi pratar även post Scrum!