Agilpodden

19. Agil Utveckling och Testning

November 1, 2017

Vi har med Alexander Tarlinder! Nu nördar vi ner oss! Vad gör en utvecklare och en testare? Hur fungerar det tradionellt mot en agil setup? Ska alla ta ansvar för kvalitet eller ska en person ha det huvudansvaret? Vi pratar den agila test kvadranten! Hur bygger man en teststrategi? Vad är testning, checkning och testdriven utveckling?