Agilpodden

20. Agil Omorganisation

November 15, 2017

Vi pratar om hur man ska organisera sig i en agil värld! Ska man organisera utifrån produkt, process eller kompetens? Behövs chefer? Vi kommer osökt in på Spotifys organisation och vilket det största misstaget är när man försöker kopiera den. Hur bygger man en organisation på principer? Vilka principer skulle vi använda?