Agilpodden

23. Agila System med Viktor Cessan

December 27, 2017

Vi har med Viktor Cessan! Vad är ett agilt system? Vilka förutsättningar måste finnas för att få till effektiva team? Hur ska man coacha team och system? Vi diskuterar hur man kan spegla problem för systemet istället för att lösa problemet! Vi spånar även i framtiden för ordet agilt!