Agilpodden

29. Agilt Genus

March 21, 2018

Vi tar vår take på genus i den agila världen! Hur ska man skriva en annons och hur ändrar man sitt sätt att rekrytera? Hur mappar man sin självbild? Vi pratar om hur vi ser på glastaket och vad det har för konsekvenser! Vi lyckas även diskutera MVP och två lyssnarfrågor!