Agilpodden

3. Agil Styrning

March 22, 2017

Vi pratar om produktägaren och hur man hanterar verksamheten. Vad händer om man inte har produktägare? Hur river man muren mellan IT och verksamheten? Hur blir man ett team?