Agilpodden

38. Agila Teal Organisationer med Sabrina Romanov

August 8, 2018

Vi har med Sabrina Romanov som arbetar på en digital marknadsföringsfirma som har transformerat till en Teal organisation. Vi pratar om vad en Teal organisation är! Vi pratar även om hur de har gjort sina transformation? Hur gör man löner? Utvecklingssamtal? Beslut? Är det lättare eller svårare att rekrytera? Hur får man med alla på transformationen?