Agilpodden

4. Agila Team

April 5, 2017

Hur bygger man ett agilt team? Måste teamet koda för att kunna jobba agilt? Hur skapar man effektivare team? Vilken kompetens ska ett team ha?