Agilpodden

40. Agil Förvaltning

September 6, 2018

Hur fungerar det med projekt och förvaltning? Vad finns det för fördelar med det traditionella setupen? Hur borde man göra istället? Hur hanterar man livscykeln? Ska man ens dela på projekt och förvaltning? Vi får även lyssnarfrågor om statusrapporter och hur man ska hantera det!