Agilpodden

41. Agila Code Camps

September 19, 2018

Vi har med Mattias Skarin! Vi pratar om hur man kan välja leverantörer på ett agilt sätt. Det tar avstamp i Agila kontrakt hur man bjuder in leverantörer under en dag där de får leverera en del av din backlog. Vi går igenom olika exempel på både privat och offentlig upphandling. Vad ska man tänka på? Hur genomför man en code camp? Det och mycket mer!