Agilpodden

46. Agila Myndigheter med Ola Berg

November 28, 2018

Vi har med oss Ola Berg. Ola har arbetat på flera myndigheter och även gjort en undersökning för att få in mer information om hur det fungerar! Vi pratar om vad som fungerar bra och vad som inte fungerar bra. Vi pratar om lagkrav och regler, den ständiga jämförelsen med Spotify samt SAFe! Vi går även in på krocken med att införa Agila metoder och principer men samtidigt inte ta bort gamla styrmodeller eller strukturer. Vi frågar även Ola vad han skulle göra om han imorgon blev generaldirektör för en myndighet!