Agilpodden

51. Agil Teamdynamik

February 20, 2019

Vi har med Viktor Cessan och Stefan Lindbohm! Vi pratar om vad som är ett team och hur man kan skapa agil kultur genom att arbeta med teamdynamik. Hur stort kan ett team vara? Hur lång tid tar det för ett team att bli högpresterande? Vi pratar även om de olika stadier inom gruppdynamik. Hur ska man hantera en konflikt i ett team? Hur hanterar man rollbeskrivningar? Hur får man en ledningsgrupp att bli ett team?