Agilpodden

55. Agila Daniel Wellington [English]

April 17, 2019

Vi går igenom hur Daniel Wellington startades och hur de använde sociala medier som marknadsföring långt före alla andra företag. Vi går sedan över och pratar om hur tech delen av Daniel Wellington föddes. Daniel Wellington har valt att satsa helt på serverless i AWS vilket är en väldigt spännande resa. Vi går igenom hur de har satt upp sin organisation och hur de tänker när det gäller att skapa Agila team. Vi pratar även utmaningen om att stödja en global organisation.