Agilpodden

6. Agila Estimat med Ola Berg

May 4, 2017

Hur ska man arbeta med estimat? Estimerar ni i timmar? Varför inte sekunder? Vilka psykologiska effekter finns bakom estimat? Ola Berg hjälper oss igenom djungeln av estimat!