Agilpodden

63. Agila DevOps

October 2, 2019

Vi har med Anders Lundsgård! Vi går igenom vad DevOps är! Hur har DevOps växt fram och varför behövs det? Vilka tekniska förutsättningar behöver finnas? Hur ska man arbeta med versionshantering? Vi pratar om continuous integration och continuous delivery! Vi kommer även in på mikrotjänster, DevSecOps och DevBizOps.