Agilpodden

64. Agil Visionsskapande

October 16, 2019

Vi går igenom mission, strategi, vision, syfte och slogan och försöker reda ut hur alla dessa begrepp hänger ihop! När behöver man arbeta med detta och när kan man bara låta det ske organiskt? På vilka olika nivåer behövs allt det här? Vi pratar även om varför vissa organisationer lyckas med detta medans andra har det svårare. Vi tar även en lyssnarfråga kring Agil skalning!