Agilpodden

1. Pilot - Agil Projektledning

December 13, 2016

Första piloten där vi behandlar projektledning i en agil värld. Vi pratar även hierarkier inom större organisationer samt den universella lösningen med att stoppa agil fram allt. Feedback mottages tacksamt på agilpodden@gmail.com