Agilpodden
71. Agil Teamstruktur

71. Agil Teamstruktur

February 5, 2020

Vi pratar om hur man ska organisera ett team! Vilka roller ska finnas? Vi pratar om produktägare, agil coach, scrum master, chef, arkitekt etc! Vem ansvarar för vad och hur ska man dela upp de olika ansvar som finns? Vi betar även av en hel del lyssnarfrågor!

70. Agila Året 2019

70. Agila Året 2019

January 23, 2020

Vi summerar vad vi har gjort och gör lite spaningar för 2020! Vi pratar om agila misstolkningar, framväxten av SAFe, rekrytering och mycket mer! Vi pratar även om behovet att skapa ett nerskalningsramverk! Vi kommer även på sjukvården och skolplattformar!

69. Agila Värdeströmmar - Live!

69. Agila Värdeströmmar - Live!

January 8, 2020

Detta är en livepodd vi spelade hos Informator framför publik och vi har även med Rebecca Dahlin som gäst! Vi pratar om vad värdeströmmar är! Hur startar en värdeström? När slutar en värdeström? Vad finns det för fördelar med värdeströmmar? Vi tar även in en del frågor från publiken!

68. Agil Learnathon

68. Agil Learnathon

December 12, 2019

Vi besöker Scania på deras learnathon och kör en live podd inför publik! Vi behandlar ämnet om hur man skapar effektiva team! Vi får även ta emot en hel del olika frågor från publiken! 

67. Agil Förändringsledning

67. Agil Förändringsledning

November 28, 2019

Vi har med Anders Fresk och Joel Ståhl! Vad innebär förändringshantering och vad gör en förändringsledare? Vi diskuterar även hur systemutveckling förändrar för användarna och att man ofta glömmer bort att hantera förändringen för användarna! Vi går igenom ADKAR och Kotters åtta steg samt mycket mer! 

66. Agile People

66. Agile People

November 14, 2019

Vi var på konferensen Agile People Conference! Vi går igenom vilka tal vi lyssnade på och vad vi lärde oss! Vi försöker även oss på en topplista på de bästa citaten vi hörde under konferensen. Ämnen som berörs är beyond budgeting, discover weekly på Spotify, produktägarens roll, agilt inom försäljning, agility scan och även lite SAFe!

65. Agila Beslut

65. Agila Beslut

October 30, 2019

Vi har med Jimmy Janlén! Jimmy påstår att det finns 10 olika sätt att ta beslut. Vi går igenom allt från konsensus, samtycke, röstning, slå tärning, auktoritära beslut med mera. När ska man använda vilken beslutsmodell och vilka fördelar respektive nackdelar finns?

64. Agil Visionsskapande

64. Agil Visionsskapande

October 16, 2019

Vi går igenom mission, strategi, vision, syfte och slogan och försöker reda ut hur alla dessa begrepp hänger ihop! När behöver man arbeta med detta och när kan man bara låta det ske organiskt? På vilka olika nivåer behövs allt det här? Vi pratar även om varför vissa organisationer lyckas med detta medans andra har det svårare. Vi tar även en lyssnarfråga kring Agil skalning!

 

63. Agila DevOps

63. Agila DevOps

October 2, 2019

Vi har med Anders Lundsgård! Vi går igenom vad DevOps är! Hur har DevOps växt fram och varför behövs det? Vilka tekniska förutsättningar behöver finnas? Hur ska man arbeta med versionshantering? Vi pratar om continuous integration och continuous delivery! Vi kommer även in på mikrotjänster, DevSecOps och DevBizOps.

62. Agil Embedded Utveckling

62. Agil Embedded Utveckling

September 18, 2019

Vi har med Daniel Thysell och Tomas Gidén som gäster! Vi börjar med att skjuta fördomar om långa ledtider, långa utvecklingscykler, traditionella arbetssätt. Hur ska man bygga ett team när man både har hårdvara och mjukvara? Hur ska man sätta upp en sådan organisation? Hur påverkar embedded av att de flesta sakerna blir uppkopplade?