5. Agila KPIer

April 19, 2017

Vad mäter ni? Vilket beteende skapar det? Drunkar ni i mätdöden? Ska alla KPI vara transparenta? Ska vi satsa på en KPI  lös organisation? Är det ok att mäta vad som helst?

00:0000:00

4. Agila Team

April 5, 2017

Hur bygger man ett agilt team? Måste teamet koda för att kunna jobba agilt? Hur skapar man effektivare team? Vilken kompetens ska ett team ha? 

00:0000:00

3. Agil Styrning

March 22, 2017

Vi pratar om produktägaren och hur man hanterar verksamheten. Vad händer om man inte har produktägare? Hur river man muren mellan IT och verksamheten? Hur blir man ett team? 

00:0000:00

2. Agilt Ledarskap

February 22, 2017

I andra avsnittet pratar vi om ledarskap i en agil värld. Behövs chefer i en agil organisation? Hur skapar man självorganiserade team? Vi pratar om mod som en viktig egenskap hos en chef.

00:0000:00

1. Pilot - Agil Projektledning

December 13, 2016

Första piloten där vi behandlar projektledning i en agil värld. Vi pratar även hierarkier inom större organisationer samt den universella lösningen med att stoppa agil fram allt. Feedback mottages tacksamt på agilpodden@gmail.com

00:0000:00