Agilpodden
90. Agila Året 2020

90. Agila Året 2020

January 13, 2021

Vi summerar vad vi har gjort och gör lite spaningar för 2021! Det blir några sista spaningar om hur Covid påverkat digitaliseringen och året. Vi pratar om kritiken till Scrum och hur kommer vi vilja arbeta under 2021! Det och mycket mer! 

89. Agile People Coach

89. Agile People Coach

December 23, 2020

Vi har återigen med Pia-Maria Thorén! Vi pratar om vad en Agile people coach är för något! Vi pratar om Agila transformationer och hur ledarskapet ändras med transformationen! Vi pratar om chefslösa organisationer och om det passar alla? Det och mycket mer!

88. Agila SAFe

88. Agila SAFe

December 9, 2020

Vi har återigen med Carl Starendal igen! Denna gång skjuter vi massor med lyssnarfrågor! Det blir allt från hisspitchen för SAFe till vilken del av SAFe som är den bästa! Vad skulle Carl vilja ändra med SAFe? Skulle SAFe behövas i en perfekt värld? Vad är en Business Owner? Vad skiljer en Product Manager från Product Owner? Hur ska man göra med sin linjeorganisation? Vad är största misstaget när man implementerar SAFe? Hur fungerar det med alla SAFe certifieringar?

87. Agila Deadlines

87. Agila Deadlines

November 19, 2020

Vi pratar först om vad som skiljer föreningar mot företag när det gäller deras sätt att rekrytera. Vi pratar även på hur Covid-19 har påverkat digitaliseringen och kulturen på arbetsplatsen. Det blir även en lyssnarfråga kring deadlines och hur man kan arbeta med deadlines i en Agil kontext.

86. Agil Product Discovery

86. Agil Product Discovery

October 30, 2020

Vi har med Marcus Castenfors som lär oss allt om product discovery! Vi pratar om hur utvecklings teamen borde träffa kunder oftare. Vi pratar om double diamond och hur man får team att optimera på outcome istället för output! Det och mycket om product discovery!

85. Agil Digitalisering

85. Agil Digitalisering

October 16, 2020

Vi har med Joakim Jardenberg som tar oss igenom internets historia! Vi pratar om varför modemen lät så förskräckligt, hur sociala medier växte fram, dagens betalväggar, nationalencyklopedin, data, digitalisering, TikTok, avlyssning, machine learning och mycket mer!

84. Agil Transparens

84. Agil Transparens

October 2, 2020

Vi pratar om varför man bör ha transparens i en organisation! Hur är transparens kopplat till kultur? Kan man bli för transparent? Borde löner vara transparenta? Vilka metoder kan man implementera för att skapa mer transparens? Dessutom blir det lyssnarfråga!

83. Agile Manifesto with Alistair Cockburn

83. Agile Manifesto with Alistair Cockburn

September 18, 2020

Alistair Cockburn is one of the co-authors of the Agile manifesto! We talk about methodology and how often the culture is missing in them. Why is that the case? Why are we so focused on structure in general? We also talk about Heart of Agile, SAFe, writing the manifesto, Crystal Clear and much more! 

82. Agila Sverige 2020

82. Agila Sverige 2020

September 3, 2020

Dick var med på årets konferens och går igenom både format och innehåll. Det blir en topplista där vi går igenom dom 6 bästa talarna! Det blir allt från allmänningar, trädgårdar, appar som gör allt från att tända lampor till förskoleappen, arbeta utan backlog, brunt och vitt ris, mätetal och mycket mer!

81. Agile Product Management with Melissa Perri

81. Agile Product Management with Melissa Perri

June 25, 2020

Product Management with Melissa Perri is out! What is the difference between a product and a service? How should you set up a product oriented organisation? How is SAFe handling product management? Is there something like Technical Product Managers? How are companies working with product management? What is the career for a product manager? What is the build trap?

Play this podcast on Podbean App