Agilpodden

13. Agil Transformation

August 9, 2017

Många företag som arbetar med en agil transformation! Kan man bli färdig? Vad kan en individ göra för att påverka? Hur hade vi agerat som VD? Vad tror vi är viktigt? Hur borde man jobba med strategier och visioner?