Agilpodden

16. Agil Innovation med Karolina Hallbäcken

September 20, 2017

Vi har med Karolina Hallbäcken som gäst! Vilka är framgångsfaktorerna bakom innovation? Hur ser livscykeln ut för innovation? Hur skapar man rätt kultur? Vi pratar creative friday och knowledge hours! Vilka lärdomar har Google gjort?