Agilpodden

22. Agilt Servant Leadership

December 13, 2017

Vad är servant leadership? Hur skiljer sig det mot traditionellt ledarskap? Vad blir skillnaden? Hur kan man implementera servant leadership? Vi spanar lite framåt! Hur kommer ett ledarskap se ut? Vi återkopplar utvärderingstestet av alla chefer i en organisation!