Agilpodden

26. Agila Möten

February 7, 2018

Vi går igenom alla möten som är kopplade till Scrum! Vi går även vidare och pratar om hur man får till ett bra möte! Vi pratar om dokumentation, agenda, möteskultur och mycket mera! Vi berör olika sätt att prioritera och hur man låter en agenda växa fram. Vi går även in på hur man kör stora möten på ett agilt sätt!