Agilpodden

47. Agila Föreläsningar

December 13, 2018

Vi är på väg hem från en föreläsning vid har genomfört! Vi går igenom olika sätt att hålla föreläsningar! Vad är ett blixttal? Keynote? Runda bord? Hur man skaffar feedback genom en Happiness door? Hur skapar man interaktion med t.ex. Menti? Vi har även med en lyssnarfråga om vad man ska göra med en backlog som bara växer!