Agilpodden

5. Agila KPIer

April 19, 2017

Vad mäter ni? Vilket beteende skapar det? Drunkar ni i mätdöden? Ska alla KPI vara transparenta? Ska vi satsa på en KPI  lös organisation? Är det ok att mäta vad som helst?