Agilpodden

52. Agila Drivkrafter

March 7, 2019

Avsnitt 52 om Agila Drivkrafter är ute! Vi har med Pia-Maria Thorén! Vi har gjort egna drivkraftsanalyser och vi får resultaten direkt i podden av Pia-Mia! Varför ska man veta om sina drivkrafter? Varför är det viktigt att förstå varandras drivkrafter? Hur ska man hanteras andras drivkrafter? Vi pratar även om skillnaden mellan beteende och drivkrafter! Vi kommer även in på generella drivkrafter hos chefer och problemet med det!