Agilpodden

7. Agila Coacher & Scrum Masters

May 17, 2017

Denna gång pratar vi om agila coacher och scrum masters. Vad är skillnaden? Ska de arbeta operativt eller strategiskt? Vad är arbetsuppgifterna? Hur agerar en bra agil coach eller scrum master? Vilka egenskaper och erfarenhet ska man leta efter?